gyvis.gmc.lt

 

Gyvis. Gyvūnų apskaitos sistema, sukurta savo poreikiams ir perduota Angusų bendruomenei. Kad naudotis galėtu visi. Angusų augintojai, avininkai, turintys žirgą ar tris šunis. Sistema paremta elementariu principu – visi duomenys apie gyvūną kaupiami vienoje vietoje. Gimimai su parametrais, svėrimai, gydymai ir vakcinavimai, komentarai ir pastabos, naujagimių vedimas ir tėvų genetinė informacija. Kad laikui bėgant įgalintumėme save tiksliau atlikti selekciją, gerinti savo bandas ar tiesiog nepamiršti kada paskutinį kartą savo augintiniui pritaikėme prevencines priemones nuo erkių.

Mūsų kūrinys – jum tarnaujanti duomenų bazė. Šioje duomenų bazėje esantys duomenys visada gali būti prieinami jums, reikalui esant juos gali eksportuotis į kitą jūsų naudojamą platformą ar į xls (duomenų analizei). Mes dirbame, kad jums būtų paprasta.

 

Šiame lape rasite trumpą vartotojo instrukciją. Su informaciją į ką kreiptis norint užregistruoti savo bandą, kaip atlikti paprastuosius veiksmus ir į ką atkreipti dėmesį dirbant. Turinys:

 1. Prisijungimas ir vartotojo informacija
 2. Pagrindiniai laukai (Beef, Sheep, All)
 3. Svėrimas
 4. Paieška
 5. Svėrimų ataskaita
 6. Sisteminės bandos ir banditai
 7. Naujai vedami bandos duomenys
 8. Perkėlimas tarp bandų
 9. Skerdimo duomenų įvedimas
 10. Kritimo informacijos įvedimas

 

1. Prisijungimas, ūkio ir vartotojo informacija

Prie sistemos prisijungiame adresu angus.gyvis.lt (alternatyvus laikinas adresas gyvis.gmc.lt). Visais klausimais dėl naujo vartotojo sukūrimo, slaptažodžio atnauijnimo ir panašiai – rašykite admin@gyvis.lt. Kuriant naują vartotoją jūsų paprašysime: ūkio pavadinimo, bandų pavadinimo, vartotojų vardų, ūkyje naudojamų genetinių linijų (jei išskiriama daugiau nei viena) pavadinimų.

Kiekvienas vartotojas turi jam priskirtą ūkį (vienam vartotojui gali būti priskirti keli ūkiai). Vartotojui gali būti suteikiamos teisės: Manager (gali atlikti visas operacijas, kurti korteles, įvesti naujas bandas, suvesti svėrimus, komentarus ir gydymus) ir FullRead (vartotojas gali matyti visą informaciją, tačiau negali jos koreguoti ir suvesti naujos).  Teisės suteikiamos pagal ūkius. Rekomenduotina teises suteikti ne tik sau, bet ir pagalbą teikiančiam kontroliuojančiam asmeniui (konsultantui, bent jau FullRead), kas įgalintų šį atkreipti dėmesį apie poreikį į jūsų ūkį nukreipti svėrėjus, gydytojus ir pan, ar šiaip aprašyti produktyvumo ataskaitą už metus ar kitą periodą.

Kiekvienam ūkiui nurodomas el. paštas vartotojo, kuriam bus siunčiama informacija apie per dieną atliktas operacijas ir patikimus šio ūkio gyvūnų kortelėse ir papildomose lentelėse.

 

2. Pagrindiniai langai (Beef, Sheep, All)

pagrindinės lentelės langas. Čia saugoma statinė informacija apie kiekvieną sistemoje apskaitomą gyvūną. All – pateikiami visi ūkio gyvūnai (neribojant pagal avis, jaučius, šunis ir pan); Beef – sutrumpinta versija, atfiltruoti tik jaučiai; Sheep – tik avys. Lentelėje matosi visa statinė gyvūnų informacija, turint atitinkamas teises – šią lentelę galite koreguotis.

Pagrindiniame lange pateikiami duomenys:

 • Numerėlis – gyvūno ID. Čia nurodome pilną gyvūno ID, atitinkantį ID naudojamą VIC sistemoje.
 • Vardas – gyvūno vardas
 • Gyvis – gyvūno rūšis (Beef – Jautis, Dog – Šuo, Donkey – Asilas, Game – laukiniai žvėrys, Goat – Ožka, Horse – Arklys, Sheep – Avis). Pageidaujantys sukurti papildomą gyvūnų rūšį – kreipkitės admin@gyvis.lt
 • Veislė – gyvūno veislė. Kiekvienai gyvūno rūšiai nustatoma atskira gyvulių veislių aibė. Jei jūsų auginamos veislės nėra pasirinkimuose – kreipkitės admin@gyvis.lt
 • Lytis – gyvūno lytis. 1 – patinas, 2 – patelė nevedusi, 3 – kastratas, 4 – patelė po pirmos vados
 • Spalva – gyvūno spalva. Tekstinis neprivalomas laukas, tačiau rekomenduotina visada teisingai užpildyti
 • Gimtadienis – gyvūno atsivedimo data. Datos formatas YY-MM-DD.
 • Gim.Svoris, kg – atsivesto gyvūno svoris kilogramais. Rekomenduojama atlikti fizinį svėrimą, jei tokios galimybės nėra – suvesti svėrimą pagal apmatavimą. Laukas privalomas
 • Verš. lengvumas – nurodomas veršiavimosi lengvumo balas. 1 – be pagalbos (apsiveršiavo pati), 2 – su nedidele pagalba (reikėjo pataisyti ranka arba padėti ištraukti), 3 – su mechanizmų pagalba, 4 – su vet. gydytojo pagalba, 5 – operacija (cezario pjūvis, etc.)
 • RNR – rujos numeris. Nurodo per kurią rują galvijas pastojo. Karvėms pastojimo diena skaičiuojama: (gimdymo data – buliaus pastatymo data) – 287 dienos. RNR=1 jei rezultatas 1-21, RNR=2 jei rezultatas 22-42, RNR=3 jei rezultatas 43-63 ir t.t.
 • Mama – mamos ID (numerėlis). Pasirenkamas iš sąrašo. Palengvinimas – vedant numerio fragmentą jums pateikiamas visas gyvio sistemoje registruotų gyvūnų sąrašas, turintis atitinkamą fragmentą. Dažniausiai pakanka suvesti kelis paskutinius gyvūno ID skaitmenis.
 • Tete – tėvo ID (numerėlis). Pasirenkamas iš sąrašo. Palengvinimas – vedant numerio fragmentą jums pateikiamas visas gyvio sistemoje registruotų gyvūnų sąrašas, turintis atitinkamą fragmentą. Dažniausiai pakanka suvesti kelis paskutinius gyvūno ID skaitmenis.
 • Ūkis – ūkis, kuriam priklauso gyvūnas. Ūkį galima įvesti tik pirmą kartą kuriant kortelę, veliau ūkio pasikeitimas galimas tik atliekant perkėlimo operaciją (komandinėje eilutėje pasirenkant Operacijos/Perkėlimas)
 • Banda – banda, kurioje laikomas gyvūnas. Ši banda nėra VIC nurodoma banda, tai yra faktinė ūkyje laikomų gyvūnų banda. Pav. jei ūkyje atskirai laikomos karvės, telyčios ir pakaitiniai buliai reproduktoriai, tai atitinkamai turi būti sukurtos bandos karvėms, telyčioms ir buliams. Banda, kaip ir ūkis, suvedama tik pirmą kartą kuriant kortelę, veliau ūkio pasikeitimas galimas tik atliekant perkėlimo operaciją (komandinėje eilutėje pasirenkant Operacijos/Perkėlimas). Naują bandą įves automatiškai, jei sistemoje suvesitye
 • Banditas – veisėjas ar veisėjo laikomų gyvūnų linija. Įsigijus gyvūną, kurio Banditas yra jau nurodytas – galite šį pasikoreguoti savo nuožiūra. Banditų sąrašas gali būti papildomas administratoriaus (admin@gyvis.lt).
 • Komentaras – statinio komentaro laukas. Šis komentaras nėra matomas prie bendro komentarų sąrašo, tačiau atspindimas pagrindinėje lentelėje. Statinius komentarus naudojame norėdami suteikti papildomą analitinę žymę gyvūnui (pav. kada numatomas veršiavimasis, iki kada gyvūnui galioja įsipareigojimai dėl paramos, etc.)
 • Komentaras2 – statinio komentaro laukas. Šis komentaras nėra matomas prie bendro komentarų sąrašo, tačiau atspindimas pagrindinėje lentelėje. Statinius komentarus naudojame norėdami suteikti papildomą analitinę žymę gyvūnui (pav. kada numatomas veršiavimasis, iki kada gyvūnui galioja įsipareigojimai dėl paramos, etc.)
 • Komentaras3 – statinio komentaro laukas. Šis komentaras nėra matomas prie bendro komentarų sąrašo, tačiau atspindimas pagrindinėje lentelėje. Statinius komentarus naudojame norėdami suteikti papildomą analitinę žymę gyvūnui (pav. kada numatomas veršiavimasis, iki kada gyvūnui galioja įsipareigojimai dėl paramos, etc.)
 • Knyga – kilmės knygos skyrius, į kurį įtrauktas gyvūnas (jei gyvūnas įtrauktas į kilmės knygą)
 • T1 – pirmojo vertinimo duomenys. Tipingumas
 • R1 – pirmojo vertinimo duomenys. Raumeningumas
 • E1 – pirmojo vertinimo duomenys. Eksterjeras
 • S1 – pirmojo vertinimo duomenys. Stambumas
 • Vertinimo data – pirmojo vertinimo data
 • T2 – antrojo vertinimo duomenys. Tipingumas
 • R2 – antrojo vertinimo duomenys. Raumeningumas
 • E2 – antrojo vertinimo duomenys. Eksterjeras
 • S2 – antrojo vertinimo duomenys. Stambumas
 • Vertinimo data – antrojo vertinimo data
 • Indeksas – gyvulio vertės indeksas
 • Sustabdyta – laukas pažymimas, kai gyvūnas yra neaktyvus (suvestas tik genetinės informacijos tikslais, parduotas, negyvas, etc). Pažymėti šiuo lauku gyvūnai nerodomi bendrame sąraše, tačiau gali būti matomi nuėmus varnelę komandinėje eilutėje prie užrašo „Tik aktyvūs“.

Papildomi pagrindinės lentelės laukai:

 • 120 – pirmojo kontrolinio svėrimo metu pasiektas paros prieaugis kilogramais. Laukas išskaičiuojamas iš svėrimų lentelės. Iki kontrolinio svėrimo atlikimo datos likus 30d (avims – nurodomi kiti terminai) – laukas pažymimas geltonai, praleidus kontrolinio svėrimo laiką – laukas žymimas raudonai
 • 210 – antrojo kontrolinio svėrimo metu pasiektas paros prieaugis kilogramais. Laukas išskaičiuojamas iš svėrimų lentelės. Iki kontrolinio svėrimo atlikimo datos likus 30d (avims – nurodomi kiti terminai) – laukas pažymimas geltonai, praleidus kontrolinio svėrimo laiką – laukas žymimas raudonai
 • 365 – trečiojo kontrolinio svėrimo metu pasiektas paros prieaugis kilogramais. Laukas išskaičiuojamas iš svėrimų lentelės. Iki kontrolinio svėrimo atlikimo datos likus 30d (avims – nurodomi kiti terminai) – laukas pažymimas geltonai, praleidus kontrolinio svėrimo laiką – laukas žymimas raudonai
 • 500 – ketvirtojo kontrolinio svėrimo metu pasiektas paros prieaugis kilogramais. Laukas išskaičiuojamas iš svėrimų lentelės. Iki kontrolinio svėrimo atlikimo datos likus 30d (avims – nurodomi kiti terminai) – laukas pažymimas geltonai, praleidus kontrolinio svėrimo laiką – laukas žymimas raudonai
 • Morte – mirties data. Sisteminis laukas, atkeliamas iš spec. lentelės, jei gyvūnui buvo užfiksuotas mirties faktas
 • Priežastis – mirties priežastis. Sisteminis laukas, atkeliamas iš spec. lentelės, jei gyvūnui buvo užfiksuotas mirties faktas
 • Failai – gyvūno kortelei priskirti failai. Lauke prie sąvaržėlės nurodomas priskirtų failų skaičius. Papildomą Failus papildyti galima paspaudus sąvaržėlę ir atitinkamai pridedant failą. Kaip failus rekomenduotina pridėti kilmės dokumentus (jei yra), sveikatos tyrimų rezultatus, fotografijas,skanavimų rezultatus.
 • Pask. Svėrimas – paskutinio svėrimo data, atkeliama iš svėrimų lentelės
 • Pask.Vada – paskutinės vados data (karvėms). Atkeliama iš pagrindinės lentelės,
 • Pask. Komentaras – paskutinio komentaro turinys

Pagrindinės lentelės veiksmai (galimi vykdyti pasirenkant atitinkamai pasirenkant komandinėje eilutėje):

 • Redaguoti – punktas pasirenkamas esant poreikiui koreguoti pagrindinės kortelės informaciją. Pasirinkus – aktyvuojamas įrašo tvarkymo langas
 • Sverti – punktas pasirenkamas įvesti naują svėrimą gyvūnui. Sveriant įvedame: svėrimo datą, svorį kg, kontrolė (120, 210, 365 arba 500), PP (penėjimo pradžia, nurodoma pirmam svėrimui penėjimo stotyje gavimo metu), komentaras (nurodome sertifikuotą svėrėją, jei toks dalyvavo sveriant)
 • Komentuoti – punktas pasirenkamas norint įvesti komentarą. Laukai – data ir komentaro tekstas
 • Masinis komentaras – punktas masiniam komentarui įvesti (pav. komentaras apie bandos sveikatingumą, skaidymą, buliaus pastatymą bandai, etc.). Iškritusiam lange nurodžius bandos kodą automatiškai lentelės apačioje bus parodytas visų bandos gyvūnų sąrašas. Galima deaktyvuoti norimus gyvūnus, o paliktiems gyvūnams bus priskirtas suvestas komentaras.
 • Gydyti – punktas gydymo faktui suvesti. Nurodome: datą, vaistą ar vakciną (pasirenkama iš sąrašo, sąrašas gali būti papildytas administratoriaus), mato vnt (vaisto), dozė (nurodytais mato vienetais), komentaras
 • Vada – stovint ant patelės kortelės galima pasirinkti šį punktą. Čia suvedame Tėvą (tėvas išskaičiuojamas iš papildomos informacijos, tokios kaip buliaus pastatymo ar patraukimo faktas komentaruose) ir Datą (gimimo data), Numerėlis – nurodome naujai atvesto gyvūno ID, Lytis – nurodome lytį (1 – patinui, 2 – patelei), Spalva – gyvūno spalvą, Svoris kg – įvedame svėrimo arba apmatavimo duomenis. Paspaudus „Pridėti“ – naujas gyvūnas įvedamas į sistemą ir matosi lentelės sąrašo apačioje. Jei turime dvynukus, trynukus ar panašiai (daugiau nei vienas) – kartojame įvedimą su nauju ID. Kai visi naujai atsivesti gyvūnai suvesti – uždarome langą su x.
 • Tik aktyvūs – nuimant varnelę prie šio punkto mum bus parodomi visas (aktyvių ir neaktyvių) ūkio gyvūnų sąrašas
 • XLS – pasirinkus punktą bus suformuotas xls failas visai aktyvių įrašų lentelei
 • Gyvio kortelė – pasirinkus bus atidaroma gyvūno kortelė, su visais nurodytais pagrindiniais parametrais, kontrolinių svėrimų duomenimis, palikuonimis su jų kontroliniais duomenimis, taip pat visais komentarais, gydymais ir perkėlimo tarp bandų veiksmais
 • Atitikimas bandai – formuojama ataskaita apie buliaus atitikimą nurodytai bandai. Nurodome bulių, numatomas buliaus pastatymo ir patraukimo datas ir bandą, į kurią numatome statyti bulių. Sistema, atsižvelgdama į turimą genetinę informaciją, bandoje esančių buliukų ir telyčaičių amžių – suformuoja ataskaitą kurie iš gyvūnų nebus tinkami stovėti kartu atitinkamu periodu
 • Operacijos/Gavimas – punktas naujam gyvūnui įvesti. Naudojamas gaunant gyvūną, kuris nebuvo iki tol registruotas Gyvio sistemoje. Tinka suvedinėti genetinę informaciją (suvedant iki tol neregistruotus motininius/tėvinius gyvūnus). Pasirinkus punktą atidaroma pagrindinė gyvūno kortelė, kurioje galima suvesti reikiamus duomenis (žr. „pagrindiniam lange pateikiami duomenys“). Suvestus duomenis visada galima atnaujinti/papildyti pasirenkant komandą Redaguoti.
 • Operacijos/Perkėlimas – punktas pasirenkamas perkeliant gyvūną tarp bandų ar ūkių. Apie perkėlimą informacijos įvedimą skaityti žemiau, 8. Perkėlimas tarp bandų.
 • Operacijos/Skerdimas – punktas skerdimo duomenims suvesti. Apie skerdimo informacijos įvedimą skaityti žemiau, 9. Skerdimo duomenų įvedimas.
 • Operacijos/Mirtis – pasirenkame gyvūno kritimo atveju (netinka skerdimo atvejui). Apie kritimo informacijos įvedimą skaityti žemiau, 10. Kritimo informacijos įvedimas.
 • Gyvio genetika – pasirinkus punktą atidaroma gyvūno genetinė kortelė su tėvais iki ketvirtos kartos, nurodant tų tėvų parametrus, jei sistema juos gali išskaičiuoti.

 

3. Svėrimas

Svorių lentelė. Šioje lentelėje tiesiog saugomi visi bandos svėrimo duomenys ir, esant reikalui, gali būti koreguojami ar pažymimi kaip atitinkamas kontrolinis svėrimas ar penėjimo pradžia.

 

4. Paieška

Langas greitai gyvūno paieškai. Patartinas naudoti mobiliuose įrenginiuose. Suvedus gyvūno ID fragmentą bus parodytas visas gyvūnų, kurių ID turi atitinkamą fragmentą, sąrašas arba (jei tik vienas gyvūnas turi šį fragmentą) bus atidaroma gyvūno kortelė. Atidarius kortelę galima suvesti svėrimo, gydymo duomenis ar komentarą.

Fragmentui kartojantis daugiau nei vienoje kortelėje – bus pateikiamas trumpas atitinkamų gyvūnų sąrašas. Atsistojus norimo gyvūno eilutėje ir paprašius kortelės – bus atitinkamai atidaryta kortelė,kurioje galėsime fiksuoti norimus veiksmus.

 

5. Svėrimų ataskaita

Svėrimų ataskaita – paskutinių svėrimų duomenų ataskaita xls formatu, kurioje nurodoma:

 • Banda
 • Gyvis (gyvūno rūšis)
 • Numerėlis (ID)
 • Lytis (1 – patinas, 2 – patelė nevedusi, 3 – kastratas, 4 – patelė po pirmos vados)
 • Gimimo data
 • Veislė
 • Banditas
 • Amžius (dienomis)
 • Pirmo svėrimo data
 • Paskutinio svėrimo data
 • Svoris (paskutinio svėrimo)
 • Δ (delta, prieaugis kilogramais tarp paskutinio ir priešpaskutinio svėrimų)
 • kg/d paskutinis (vidutinis paskutinio periodo paros prieaugis, t.y. tarp paskutinio ir priešpaskutinio svėrimų)
 • kg/d paskutiniai 2 (vidutinis 2 paskutinių periodų paros prieaugis, t.y. tarp paskutinio ir trečio nuo galo svėrimų)
 • kg/d paskutiniai 3 (vidutinis 3 paskutinių periodų paros prieaugis, t.y. tarp paskutinio ir ketvirto nuo galo svėrimų)
 • kg/d paskutiniai 4 (vidutinis 4 paskutinių periodų paros prieaugis, t.y. tarp paskutinio ir penkto nuo galo svėrimų)
 • kg/d nuo PP pradžios (vidutinis paros prieauglis nuo penėjimo pradžios iki paskutinio svėrimo)
 • kg/d viso (bendras paros prieaugis nuo gimimo iki paskutinio svėrimo)
 • Sustabdyta (1 – jei kortelė neaktyvi ir 0 – jei kortelė aktyvi)

 

6. Sisteminės bandos ir banditai

Be jūsų ūkio bandų ir banditų rekomenduotina turėti ir kelias sistemines bandas ir banditus. Šios bandos ir banditai bus vienodi visoje sistemoje ir padės analizuoti duomenis tarp skirtingų ūkių.

Sisteminės bandos:

 • Parent – naudojama suvesti genetinę informaciją (tėvus, protėvius ir t.t.), kai šie dar nėra registruoti sistemoje.
 • NGV – banda naudojama kritus gyvūnui, taip pat atvestam negyvam naujagimiui. Prieš registruojant kritimo faktą gyvūnas perkeliamas į NGV bandą. Šis bandos kodas naudojamas tam, kad nesiterštų konkrečios naudojamos aktualiai naudojamos bandos.
 • Niam – paskersti gyvūnai maistui. Į šią bandą perkeliami gyvūnai prieš skerdimo fakto registravimą
 • Parduota – į šią bandą perleliami parduoti galvijai

Sisteminis banditas. Be jūsų ūkio naudojamo bandito (veisėjas arba veislinė linija) jums bus sukurtas banditas Parent. Šis banditas naudojamas suvedant informaciją iš kilmės dokumentų, kurių tikslios ar aktualios veislinės informacijos jūs neturite.

 

7. Naujai vedami bandos duomenys

Vedant naujos bandos duomenis rekomenduotina pirmiausia susivesti aktyvius bandoje esančius gyvūnus. Nauji gyvūnai vedami pagrindinėje lentelėje pasirenkant komandinės eilutės punktą Operacijos/Gavimas. Atidarytoje lentelėje suvedame visus pagrindinius duomenis. Tėvą ir motiną pabandome atrasti esamame gyvūnų sąraše pagal kodo fragmentą, o neradus atitinkamo gyvūno – laukus paliekame neužpildytus (suvesime vėliau, atitinkamai užpildžius naujas korteles tėvams). Rekomenduojama pradėti vesti informaciją nuo vyriausių gyvūnų.

Pastaba: Jei vedimo metu suvedėte motinos ar tėvo kortelę ir vedant šių palikuonių kortelę neleidžia pasirinkti atitinkamos tėvo/motinos kortelės pagal kodo fragmentą – uždarykite ir iš naujo atidarykite pagrindinę lentelę (taip bus atnaujinti lentelės duomenys)

 

8. Perkėlimas tarp bandų

Gyvūno perkėlimas tarp bandų ar ūkių atliekamas pagrindinėje lentelėje pasirenkant komandinės eilutės punktą Operacijos/Perkėlimas. Perkėlimo lange matome iš kurios bandos yra vykdomas perkėlimas (šių duomenų koreguoti negalima), taip pat nurodome perkėlimo datą ir ūkį bei bandą, į kuriuos konkretus gyvūnas yra perkeliamas.

 

9. Skerdimo duomenų įvedimas

Skerdimo faktas registruojamas ir skerdimo duomenys suvedami pasirenkant pagrindinės lentelės komandinės eilutės punktą Operacijos/Skerdimas. Pastaba: prieš įvedant skerdimo duomenis rekomenduojama perkelti (skerdimo data) paskerstą gyvūną į bandą Niam.

Skerdimo duomenys:

 • Įvykio laikas – skerdimo data
 • Gyvas svoris, kg – skerdyklos fiksuotas gyvas gyvūno svoris. Nesant skerdyklos duomenų – nurodome gyvą svorį pakrovimo supirkėjui metu minus 4%
 • Skerdenos svoris, kg – neataušintos skerdenos svoris (pateikia skerdykla). Tai nėra įskaitomas svoris, įskaitomas svoris už kurį yra atsiskaitoma su ūkininku – 2% žemesnis nei neataušintos skerdenos svoris. Jei turime tik įskaitomą svori – neataušintos skerdenos svoris paskaičiuojamas įskaitomą svorį padalinant iš 0,98.
 • Kategorija – skerdenos kategorija pagal europinį skerdenos vertinimą (http://w.steak.lt/index.php/skerdenos-vertinimas/)
 • Marbl. – marmuringumas, nurodomas pagal japonišką BMS skalę
 • pH – pateikiamas skerdyklos pH rodiklis

Kiti skerdimo duomenys neprivalomi ir vedami tik detalios analizės atveju

 

10. Kritimo informacijos įvedimas

Gyvūno kritimo faktas registruojamas pasirenkant pagrindinės lentelės komandinės eilutės punktą Operacijos/Mirtis. Pastaba: prieš įvedant kritimo duomenis rekomenduojama perkelti (kritimo data) kritusį gyvūną į bandą NGV.

Kritimo lentelės duomenys:

 • Įvykio laikas
 • Priežastis (esant poreikiui įversti naują priežasties kodą – kreipkitės į administratorių admin@gyvis.lt)

 

 

Gintas