Estimated Breeding Values

Numatomos veislinės savybės

EBV – jaučių veislinių savybių vertinimo sistema, sukurta Australijoje. Renka, kaupia ir analizuoja duomenis iš Australijos ir viso pasaulio: Australijos, Naujosios Zelandijos, Namibijos, Tailando, Filipinų, taip pat JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Vengrijos, Pietų Amerikos ir Pietų Afrikos. Duomenys kaupiami nuo 1990 metų. Breedplan paslaugų tiekėjo nuoroda:

http://breedplan.une.edu.au/

 

Žemiau pateikiamas trumpas EBV indeksų aprašymas su vertimu į Lietuvių kalbą.

 

Calving Ease DIR (Direct)

Tiesioginis veršiavimosi lengvumas atspindi tiesioginę galvijo įtaką lengvam pirmaveršių telyčių veršiavimuisi (ty buliaus tiesioginis veršiavimosi lengvumas rodys kaip lengvai veršiuosis pirmaveršės telyčios padengtos šio buliaus sperma).

 

Calving Ease DTRS (Daughters)

Dukterų veršiavimosi lengvumas atspindi galvijo dukterų pirmaveršių telyčių veršiavimosi lengvumą, nežiūrint kokio buliaus sperma buvo naudota.

 

GL (Gestation Lenght)

Nėštumo trukmė atspindi nėštumo trukmę. Trumpesnės nėštumo trukmės galvijai numatomai gimdys ankščiau, jų veršeliai bus mažesni, todėl gimdymas – lengvesnis. Kergiant natūraliai tikslios nėštumo trukmės nustatyti negalima, todėl natūralaus kergimo duomenys nenaudojami šiam indeksui skaičiuoti.

 

BWT (Birth Weight)

Gimimo svoris atspindi gimusio veršelio svorį

 

200 Day Weight

200 dienų svoris rodo 200 dienų veršelio svorį kg. Atspindi motinos pieningumą, genetinę įtaką.

 

400 Day Weight

400 dienų svoris rodo 400 dienų veršelio svorį kg. Atspindi genetinę įtaką, pašaro pasisavinimą.

 

600 Day Weight

200 dienų svoris rodo 600 dienų veršelio svorį kg. Atspindi pašaro pasisavinimo galimybes paskutinėje penėjimo stadijoje.

 

MWT (Mature Cow Weight)

Brandžios karvės svoris atspindi 5 metų karvės svorį kg. Didesnio svorio karvė sunaudoja daugiau pašaro (minusas), tačiau veda palikuonis, kurių subrendusių masė yra didesnė (pliusas).

Šis indeksas naudojamas siekiant didinti arba mažinti brandžių galvijų svorį.

 

MILK

Pieningumas. Veršelio svoris atjunkymo metu priklauso nuo: 70% – negenetinių faktorių (maitinimas, ligos), 20% – genetinių augimo faktorių, 10% – motions pieningumo.

MILK indeksas skaičiuojamas atsižvelgiant į 200 dienų svorį, tačiau yra komplikuotas ir atsižvelgia į bendrą grupės vidurkį, konkretaus galvijo vertę ir paveldimumą. Todėl pieningumo indekso praktiškai neįmanoma apskaičiuoti su nedidele matavimų imtimi.

 

Scrotal Size

Kiaušių dydis. 400 dienų amžiaus buliuko kapšelio apimtis. Didesni kiaušai traktuotini kaip geresnis rodiklis: didesnį indeksą turinčio jaučio sūnūs spėtini kaip didesnes sėklides turintys ir anksčiau bręstantys galvijai.

 

Carcass Weight

Skerdenos svoris. Nurodo 650 dienų jaučio skerdenos svorį. Tai yra tik tiesiogiai skerdenos svoris ir jo negalima maišyti su išeiga.

 

Eye Musc Area

Nugaros raumens plotas. Indikuoja nugaros raumens skerspjūvį. Matuojamas kvadratiniais centimetrais tarp 12/13 šonkaulių.

 

Rib Fat

Šonkaulių riebumas. Nurodo šonkaulių riebumą milimetrais tarp 12/13 šonkaulių vidutinio svorio kastrato skerdienoje.

 

Rump Fat

Kumpio riebumas.

 

RBY (Retail Beef Yeld)

Prekinės jautienos išeiga. Indikuoja nukaulintos jautienos (ne karkaso!) išeigą nuo gyvo svorio kastrato.

 

IMF (Intramuscular Fat)

Marmuringumas. Indikuoja jautienos marmuringumą standartinio kastrato skerdenoje.

 

Docility

Romumas, paklusnumas. Indeksas parodo skirtumus tarp galvijų atsižvelgiant į jų charakterį. Testas atliekamas (Australiškas) temperamento indeksas, nurodantis per kiek laiko veršelis nukeliauja  (nubėga, nueina) 2 metrus nuo tvoros po to kai yra paleistas iš gardo. Kuo mažiau veršis skuba, tuo ramesns temperamentas (atitinkamai ir mėsos minkštumas) numatomas palikuonims.

 

Flight Time

„Skrydžio laikas“. (Australiškas) temperamento indeksas, nurodantis per kiek laiko veršelis nukeliauja  (nubėga, nueina) 2 metrus nuo tvoros po to kai yra paleistas iš gardo. Kuo mažiau veršis skuba, tuo ramesns temperamentas (atitinkamai ir mėsos minkštumas) numatomas palikuonims.